Den enkelte køreskole kan modtage en smiley i forbindelse med kvalitetskontrol.

Foreningen af Frie Kørelærere udfører med hjælp fra køreskoleelever kvalitetskontrol af de køreskoler, som er medlemmer af foreningen, med henblik på at højne kvaliteten af undervisningen i de enkelte køreskoler, samt få indblik i hvordan du som elev oplever service, ventetider mm. fra myndighedernes side.
Få udleveret et skema af din lokale kørelærer.
Eksempel på skema til kvalitetssikring:

 • Har din køreskole haft tilstrækkelige gode faciliteter til rådighed i din undervisning
 • Har du indledningsvis fået en grundig orientering og om dit videre undervisningsforløb?
 • Har undervisningen fagligt levet op til dine forventninger?
 • Har undervisningen pædagogisk levet op til dine forventninger?
 • Har skolevognen været ren og indbydende?
 • Har din underviser mødt veloplagt og velforberedt op?
 • Har din underviser taget hånd om dine svagheder under øvelseskørsel?
 • Har din køreskole overordnet set været en god oplevelse?
 • Hvordan har du oplevet myndighedernes service?
  Herunder særligt:
  • Godkendelse af dine papirer
  • Ventetider på prøver
  • Den prøvesagkyndiges adfærd under afholdelse af prøver.