Foreningen af Frie Kørelærere ffk´s medlemmer er gennem deres medlemsskab, underlagt kontingent til en garantipulje, hvis formål er at sikre elevens rettigheder under deres uddannelser i køreskolerne.

Såfremt en elev mod forventning skulle blive uretmæssigt behandlet af en af foreningens medlemmer og denne bliver pålagt erstatning gennem “Ankenævn for køreundervisning”, sikrer ffk´s garantipulje eleven.

Garantien er en faglig sikring, der betyder, vore elever sikres undervisning på et højt fagligt niveau. Garantien omfatter således ikke erstatninger vedr. medlemmers sygdom, død eller konkurs.

Kørelærere i ffk, indbetaler gennem deres kontingent markedets største bidrag til garatipuljen.