Ankenævn for Køreundervisnings vedtægter

Kompetence § 1. Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning. stk. 2. En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne. § 2. Klage kan rejses mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved dansk domstol om de spørgsmål, som klagen omfatter. Stk. 2. Aftaler om, [...]

Ankenævn for Køreundervisnings vedtægter2016-11-11T08:44:17+02:00

Garantipulje

Foreningen af Frie Kørelærere ffk´s medlemmer er gennem deres medlemsskab, underlagt kontingent til en garantipulje, hvis formål er at sikre elevens rettigheder under deres uddannelser i køreskolerne. Såfremt en elev mod forventning skulle blive uretmæssigt behandlet af en af foreningens medlemmer og denne bliver pålagt erstatning gennem "Ankenævn for køreundervisning", sikrer ffk´s garantipulje eleven. Garantien [...]

Garantipulje2016-11-11T08:44:32+02:00

Kvalitetssikring

Den enkelte køreskole kan modtage en smiley i forbindelse med kvalitetskontrol. Foreningen af Frie Kørelærere udfører med hjælp fra køreskoleelever kvalitetskontrol af de køreskoler, som er medlemmer af foreningen, med henblik på at højne kvaliteten af undervisningen i de enkelte køreskoler, samt få indblik i hvordan du som elev oplever service, ventetider mm. fra myndighedernes side. Få [...]

Kvalitetssikring2016-11-11T08:44:46+02:00

Kørelærer login