FFK

Køreskolers medlemsskab af Foreningen af Frie Kørelærere (FFK) betyder adgang til både ankenævn og garantipulje.

Det er tryghed for dig som elev og det garanterer, at du får den undervisning, du betaler for!

Derudover sikrer FFK en løbende kvalitetssikring af køreskolers undervisning. Den enkelte køreskole modtager, regelmæssigt, uanmeldt, besøg af særligt godkendte kørelærere som kontrollerer undervisningens kvalitet.

Det betyder, at din underviser altid er på toppen.

FFK sikrer hermed Danmarks mest vidtgående kontrol med køreskolernes undervisning!

Kontrollen gælder naturligvis kun køreskoler, der er medlemmer af FFK.

Bestå med FFK

Som elev i en køreskole der er medlem af FFK kan du få adgang til FFK’s teoritests.

Du får hermed adgang til 10 af markedets nyeste og mest vellignende teoritests ifht. politiets teoriprøver.

Bestå med FFK

FFK –  et trafiksikkert valg

FFK tilbyder en bred vifte af valg, der kan gøre dig til en bedre trafikant. Det har nok aldrig været sværere at finde en seriøs kørelærer end lige nu. Der har igennem længere tid desværre været en noget svingende kvalitet i de enkelte køreskoler, det kan skyldes en større konkurrence på pris, der har tvunget nogle til at give afkald på kvaliteten i undervisningen.

Spørgeskema

Spørgeskema

Den enkelte køreskole kan modtage en smiley i forbindelse med kvalitetskontrol.
Foreningen af Frie Kørelærere udfører med hjælp fra køreskoleelever kvalitetskontrol af de køreskoler, som er medlemmer af foreningen, med henblik på at højne kvaliteten af undervisningen i de enkelte køreskoler, samt få indblik i hvordan du som elev oplever service, ventetider mm. fra myndighedernes side.

Find vej

Find en køreskole

Du kan finde en køreskole som ligger tæt på hvor du bor, går i skole eller tæt på dit arbejde. FFK har medlemmer som er repræsenteret i det meste af Danmark.

Garantipulje

Garantipulje

Foreningen af Frie Kørelærere ffk´s medlemmer er gennem deres medlemsskab, underlagt kontingent til en garantipulje, hvis formål er at sikre elevens rettigheder under deres uddannelser i køreskolerne.
Såfremt en elev mod forventning skulle blive uretmæssigt behandlet blandt en af foreningens medlemmer og denne bliver pålagt erstatning gennem “Ankenævn for køreundervisning”, sikrer ffk´s garantipulje eleven.
Kørelærere i ffk, indbetaler gennem deres kontingent markedets største bidrag til garatipuljen, hvilket sikrer at alle elever til en hver tid vil være fuldt ud inddækket.

Ankesag

Ankenævn

Ankenævn for Køreundervisnings vedtægter
Kompetence
§ 1. Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

Kvalitetssikring

Eksempel på skema til kvalitetssikring

• Har din køreskole haft tilstrækkelige gode faciliteter til rådighed i din undervisning?
• Har du indledningsvis fået en grundig orientering og om dit videre undervisningsforløb?
• Har undervisningen fagligt levet op til dine forventninger?

Bestå med FFK

Få hjælp til at vælge køreskole

Hvordan vælger du køreskole, hvad får du for pengene og hvad indeholder undervisningen?

Alle kørelærere der er tilknyttet af Foreningen af Frie Kørelærer (FFK) sikrer dermed ankenævn og garantipulje. Du kan sikkert godt finde en god og seriøs undervisning hos en kørelærer der ikke er medlem af FFK. Imidlertid har du langt større sikkerhed for seriøs undervisning, hvis du vælger en kørelærer der er medlem som er FFK medlem. Så er du garanteret at din uddannelse lever op til lovens krav.

Dette er bare nogle af fordelene. Der er flere endnu.

Skrap Kvalitetssikring.

FFK har markedets skrappeste kvalitetssikring.
Foreningen har derudover både ankenævn og en garantipulje.